GDPR

Vilka uppgifter sparar vi?

För våra registrerade medlemmar behöver vi spara och behandla personuppgifter. Personuppgifterna vi sparar är samma som du lämnar under registreringen av ett konto. Det vill säga ditt namn, e-post-adress och kompetens. Syftet med en sådan behandling är att kunna tillhandahålla tjänster som recensioner av bemanningsbolag, intresseanmälningar till uppdrag och eventuellt andra framtida tjänster. Vidare kan de användas för reklam på en gruppnivå från oss på Stafettforum.se.

Vid registrering, inloggning, lämnande av omdöme och vid intresseanmälan till uppdrag och bemanningsbolag sparas också uppgifter om IP-adress och vilken typ av webbläsare du använder, detta för att motverka fusk och intrångsförsök. När du lämnar ett omdöme sparas också ditt personnummer för att motverka fusk.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara medlem.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Babak Badri. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på sidan, viktigt är då att du använder samma e-post som du använde vid registrering. Du når vårt dataskyddsombud via kontaktformuläret på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Körkortsbild vid registrering

Vi är mycket noga med vilka vi godkänner som medlemmar. Samtliga medlemsansökningar kontrolleras mot socialstyrelsens databas av legitimerad vårdpersonal. Vi kan komma att be dig verifiera din identitet med en körkortsbild. Körkortsbilden raderas så fort vi hanterat din medlemsansökan och valt att godkänna eller neka medlemskapet.

Tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredje part annat än i de fall du själv gör en intresseanmälan gällande ett uppdrag eller ett bemanningsbolag. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Våra servrar ligger inom Sveriges gränser.

Vilka uppgifter sparar vi?

För våra registrerade medlemmar behöver vi spara och behandla personuppgifter. Personuppgifterna vi sparar är samma som du lämnar under registreringen av ett konto. Det vill säga ditt namn, e-post-adress och kompetens. Syftet med en sådan behandling är att kunna tillhandahålla tjänster som recensioner av bemanningsbolag, intresseanmälningar till uppdrag och eventuellt andra framtida tjänster. Vidare kan de användas för reklam på en gruppnivå från oss på Stafettforum.se.

Vid registrering, inloggning, lämnande av omdöme och vid intresseanmälan till uppdrag och bemanningsbolag sparas också uppgifter om IP-adress och vilken typ av webbläsare du använder, detta för att motverka fusk och intrångsförsök. När du lämnar ett omdöme sparas också ditt personnummer för att motverka fusk.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara medlem.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Babak Badri. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på sidan, viktigt är då att du använder samma e-post som du använde vid registrering. Du når vårt dataskyddsombud via kontaktformuläret på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Körkortsbild vid registrering

Vi är mycket noga med vilka vi godkänner som medlemmar. Samtliga medlemsansökningar kontrolleras mot socialstyrelsens databas av legitimerad vårdpersonal. Vi kan komma att be dig verifiera din identitet med en körkortsbild. Körkortsbilden raderas så fort vi hanterat din medlemsansökan och valt att godkänna eller neka medlemskapet.

Tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredje part annat än i de fall du själv gör en intresseanmälan gällande ett uppdrag eller ett bemanningsbolag. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Våra servrar ligger inom Sveriges gränser.

Rulla till toppen