Region Sörmland stoppar inhyrda sjuksköterskor

I slutet på november förra året gick regionen ut med att man har för avsikt att kraftigt reducera inhyrningen av sjuksköterskor. Detta vill man uppnå genom att samtidigt storsatsa på den egna personalen.

Enligt Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland, gör man denna satsningen för att förbättra arbetsmiljön, förbättra kontinuiteten och öka patientsäkerheten. Något som Vårdförbundet håller med om kommer att ske om man minskar inhyrningen av sjuksköterskor. 

Man har påbörjat ett arbete med att erbjuda hyrpersonal fast anställning i regionen. Just nu finns en tillfällig rekryteringsbonus på 30 0000 kr för anställd personal som rekryterar sjuksköterskor. Enligt det initiala pressmeddelandet som regionen släppte 22/11-22 hade man tagit beslut om att höja OB-ersättningen för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmoskor.

Stafettforum.se har kontaktat hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus Johasson 6 veckor efter att pressmeddelandet släpptes och ställt följande frågor:

1. Hur mycket har ni höjt OB-ersättningen?
Vi höjer OB-ersättningen som finns angiven i allmänna bestämmelser (AB) med 70 % fr.o.m. 2023-01-02 vilket innebär: 

OB vardag kväll, helg dag och helg kväll höjs jämfört med dagens nivå med 70 % 
OB vardag natt höjs jämfört med dagens nivå med drygt 10% 
OB helgnatt höjs jämfört med dagens nivå med drygt 20% OB storhelgnatt höjs med drygt 40 % 
OB-ersättningen är pensionsgrundande. 

I Region Sörmland finns idag sedan 2015 en förhöjd extra OB ersättning för natt (27 kr/timme extra) utöver vad som anges i allmänna bestämmelser (AB). Vi höjer nu OB-ersättningarna med 70 % jämfört med nivåerna i allmänna bestämmelser vilket gör att nivåerna för OB ersättning natt höjs med 10-40 % jämfört med idag beroende på om vardagsnatt, helgnatt eller storhelgsnatt då tidigare extra OB ersättning för natt (27 kr / timme) inkluderas i den nya ersättningen.

2. Vilka konkreta andra åtgärder har ni tagit ett beslut om?
Rekryteringsbonus på upp till 30.000 kr för medarbetare som rekryterar ny sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker Utökning och förändring av intern bemanningspool (s.k. resursenheterna)

3. Vilka konkreta andra åtgärder planerar ni att ta beslut om?
Arbete pågår kring ytterligare åtgärder och kommer kommuniceras när beslut är fattade.

4. På vilket konkret sätt tänker ni förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor?
Arbete pågår på olika nivåer att tillgodose en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Att minska andelen inhyrda medarbetare på vissa enheter med stort antal inhyrda medarbetare är här en av åtgärderna.

5. Har ni planerat att höja lönerna? Om ja från vad till vad? 
Vi har enligt ovan genomfört en lönesatsning fördelat genom höjt OB. Lönejusteringar sker annars i samband med årlig lönerevision där löner för 2023 ännu inte är klara.

Man kan sammanfattningsvis  säga att idag, 4 veckor innan stoppet för inhyrda sjuksköterskor planeras, har regionen infört en rekryteringsbonus för de som rekryterar ny personal samt höjt en sedan tidigare låg OB-ersättning. Inga löneförhöjningar utöver vad som funnits tidigare planeras. 

Vad tycker du som sjuksköterska om dessa åtgärder? Diskutera gärna i Stafettforums grupp för hyrsjuksköterskor som du hittar här: Vi Hyrsköterskor / Bemanningssköterskor – ett alternativt sätt att jobba

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen