Region Stockholm sänker ersättningen för bemanningspersonal

Region Stockholm har sänkt de upphandlade priserna för läkare och sjuksköterskor inom bemanning i och med sin prisjustering för 2022. 

Att hålla jämnt takt med inflationen

Ett ramavtal brukar i vanliga fall vara giltigt i 24 månader med möjlighet till förlängning 12+12 månader. Varje år brukar dock priserna uppdateras för att följa inflationen. En inflation innebär att priser på varor och tjänster ökar jämfört med föregående uppmätt period. För att kunna köpa lika mängd varor och tjänster under den nya perioden jämfört den gamla behöver också lönerna öka i samma takt som inflationen, annars blir det en relativ lönesänkning.

Region Stockholm har gjort en prisjustering 22.04.01 av upphandlade priser för läkare och sjuksköterskor.

Inflation kontra upphandlade priser

Enligt SCB låg inflationen i april 2022 på ca 6%. Det innebär att man kan förvänta sig en motsvarande ökning av ersättningen för bemanningspersonal. När man gör en beräkning av den procentuella ökningen mellan priserna 21.04.01 och de uppdaterade priserna 22.04.01 ser man att så inte är fallet. Priserna har endast ökat med ett par få kronor per timme vilket är en signifikant relativ sänkning. Överlag går trenden mot att försöka begränsa vårdpersonal från att jobba inom bemanning samt att generellt sänka priserna i och med den nya nationella upphandligen som du kan läsa om här.

Vad ligger de ny priserna på 2022?

För att själv räkna på din lönesänkning kan du jämföra de gamla priserna med de nya priserna som gäller från 22.04.01. Du kan ladda hem dem här. Vad tycker du om region Stockholms beslut att sänka lönserna för läkare och sjuksköterskor? Diskutera vidare i våra Facebookgrupper för läkare och sjuksköterskor. Du kan gå med i dem genom att klicka på länkarna nedan.

Trevlig sommar!

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen