Stockholm upphandlar hyrpersonal – chocksänker ersättningen

Stockholms läns landsting upphandlar just nu bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor

Den 19/12 publicerade Stockholms läns landsting (SLL) sin upphandling gällande ramavtal för hyrpersonal i vården för kommande år. Giltighetstiden är 2020.05.04 och två år framåt med möjlighet till förlängning i maximalt två år. Upphandlingen gäller legitimerad läkare och sjuksköterska samt specialistutbildad läkare och sjuksköterska.

Tidigare avtal och övriga regioners nya upphandlingar

Samtliga upphandlingsdokument vi på Stafettforum har tagit del av innehåller klausuler om uppreglering av ersättningen för varje år som går för att följa index. Något annat skulle innebära en sänkning av lönerna som bemanningspersonal får.
Även den aktuella upphandlingen innehåller en sådan klausul men skillnaden här är att ersättningen redan från början är mycket lägre än det föregående avtalets ersättning. Vidare har man från SLL också valt att höja karenstiden från tidigare 6 månader till 12 månader från senaste anställningen hos SLL samt Tiohundra AB. Har man jobbat extra som timvikarie inom SLL/Tiohundra så gäller karens från senast arbetade timmen. De flesta regioner har valt att låsa in sin personal med 6 månaders karens.

Aktuella priser i avtalet

Tittar man igenom det aktuella avtalet ser ersättningen initialt ut att följa index. Den viktiga detaljen i avtalet är dock att ersättningen inkluderar moms på 25%, något aldrig tidigare skådats i liknande avtal.
Det betyder att ersättningen t.ex. för legitimerad läkare som tidigare varit 969 kr/timme exklusive 25% moms (=1211 kr/timme) nu blivit 993 kr/timme inklusive 25% moms. En sänkning med ca 20%! Liknande har skett för legitimerad sjuksköterska med tidigare ersättning på 538kr/timme exklusive 25% moms (=672 kr/timme) som nu blivit 552 kr/timme inklusive 25% moms. En sänkning med ca 20%!
SLL har således valt att chocksänka priserna för inhyrd vårdpersonal.

Du kan ta del av samtliga upphandlingar här. Vilka bemanningsbolag är upphandlade vart? Vad får bemanningsbolagen för ersättning av landstinget? Vilket bolag har möjligheten att ge bäst betalt?

Bemanningsbolagen rasar

Vid varje upphandling får anbudsgivarna (de bolag som vill delta i upphandlingen) ställa anonyma frågor. Den aktuella upphandlingen visar att bemanningsbolagen rasar mot de nya prissänkningarna. Man hänvisar bland annat till den tidigare upphandlingen som trots det högre priset ändå inte kunde leverera tillräckligt med vårdpersonal för att täcka luckorna. SLL har varit tvungna att göra dyra direktupphandlingar för att ha möjlighet att gå utanför ramavtalet. Bemanningsbolagen förutspår att det kommer att bli en stor utmaning att hitta vårdpersonal som är redo att sänka sina löner.
“Vad är motiveringen till att Region Stockholm i denna upphandling valt att höja ersättningen enligt index men sedan valt att låta denna summa vara inklusive moms istället för exklusive moms som är sedvanligt? Realiteten blir att ersättningen sänks när det är brukligt att ersättningen höjs.
Anledningen till frågan är:
– att det går emot kollektivavtal (som ni kräver att anbudsgivare ska följa) att sänka medarbetares löner.
– leveranssäkerheten (som ni sedan tidigare upplever som för låg och vill ska öka) kommer att påverkas negativt
– Sveriges Regioner ändå gör avdrag för den aktuella momsen och därmed inte påverkas ekonomiskt
– alla andra upphandlingar i Sverige väljer att sätta sina priser exklusive moms”
“Hej,
Kvaliteten och leveranssäkerheten blir urusel tyvärr med dessa priser. Ni kommer inte få ett enda seriöst bolag som lämnar anbud med dessa priser.
Konkret fråga: kommer ni ändra avtalstexten till att kommunicerade priser är exklusive moms?”
“I dagens avtal har ni tex. 538 kr/h för sjuksköterskor vilket i sig inte lett till tillräcklig leverans från de ordinarie upphandlade leverantörerna vilket tvingat er att dels genomföra kostsamma direktupphandlingar men även teckna avtal med 55 ytterligare leverantörer för att säkerställa leverans. Hur har ni då tänkt att få leverans med kvalitet för 441 kr/h?
Ber er att vänligen se över och reflektera över priserna en vända till.
Tack!”
“Det som kommer hända med dessa priser är det kommer bli mycket svårt att leverera. SLL kommer bli tvingade att gå utanför ramavtalet till marknadsmässiga priser men då också tappa kvalitetskontrollen. Priserna ligger 20-30 % högre i många delar av landet. Liknande har försökts många ggr och resultatet har alltid blivit detsamma, pannkaka.. Priserna är som flera påpekat redan låga även om det skulle vara exklusive moms.. Ni bör för er egen skull tänka över detta ordentligt.”
SLL har nekat någon förändring av angiven ersättning trots att 1 av 3 ställda frågor vid dagens datum (26/12) anmärker på den nya ersättningen.

Hur många patienter kommer att fara illa sommaren 2020?

Som vi alla vet brukar somrarna inom vården vara mycket utmanande med vårdplatsbrist (vilket egentligen inte är en brist på fysiska vårdplatser utan på sjuksköterskor som kan vårda patienter) och utmanande arbetspass för de som är kvar i tjänst. Läkare och sjuksköterskor har signifikant högre arbetsbelastning och tätare jourer/OB-pass. Vad kommer att hända i Stockholm sommaren 2020 då bemanningspersonal inte hjälper till att täta luckor och säkra upp vårdplatser? Vem inom SLL har tagit det strategiska beslutet att ha startdatum för ett ramavtal som chocksänker ersättningen för vårdpersonal precis inom sommarsemestern börjar?

Vårdpolitiska bedömning av ramavtalets konsekvenser

Vår bedömning på Stafettforum.se är att det kommer att skrivas stora tidningsrubriker om vårdsommaren 2020 i Stockholm. Avvikelsehanteringssystemen kommer att gå varma. Samtidigt kommer angränsande regioner som Uppsala och Västmanland ha ovanligt bra vårdplatsläge och personalmående tack vare emigrerande Stockholmspersonal.
Beslutsfattarna har än en gång visat att de hellre lägger ner skattepengar på fina byggnader och IT-system än på det som är huvudpelaren i en god vård – läkare och sjuksköterskor. Med det nya ramavtalet visar Stockholms Läns Landsting att de inte nöjer sig med usel lön för sin egna personal utan vill att bemanningsbolagen ska följa i deras fotspår.
Om landstinget från början hade skälig lön och rimliga arbetsvillkor för sina läkare och sjuksköterskor hade vi på Stafettforum.se aldrig behövt existera.
Vad tycker du som vårdpersonal? Vad tycker du som medborgare? Kommentera och dela gärna vårt inlägg om detta i sociala medier.

Du kan fortsätta diskussionen i våra grupper på Facebook (läkare och sjuksköterskor) och på LinkedIn (Läkare och sjuksköterskor)
Ladda hem prislistorna för det nya ramavtalet här.

Lycka till med konsultandet!

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen