Ramavtal läkare och sjuksköterska Region Kronoberg

Region Kronoberg
Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Kronoberg.
Giltighetstider
Läkare: 2019.11.01 – 2020.11.01 med möjlighet till 3 förlängningar à 1 år. Förlängt 1 år.

Sjuksköterskor: 2020-02-01 – 2021-01-31
Prisjustering tidigast

Läkare: Inget satt datum, fritt fram för bemanningsbolagen att prisjustera när som helst för att ligga marknadsmässigt.

Sjuksköterskor: 2021-02-01

Övrig info

Vid avsaknad av avropssvar, d v s om behov ej kunnat tillsättas till det fasta priset i prisbilagan kan
köparen begära förnyad konkurrensutsättning. Upphandlade bolag får då efter köparens
begäran inkomma med prisuppgift i avropssvaret. Därefter görs sammanvägd bedömning av pris samt
tilldelningsgrunder ovan. Max-pris vid förnyad konkurrensutsättning är 15 % påslag på aktuellt timpris i
prisbilagan

Man planerar ny upphandling för läkare 2022.

Räkna på din ersättning

På stafettkalkylatorn.se har vi gjort en enkel miniräknare för dig som konsultar för att du på ett överskådligt sätt ska kunna räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.
Verksamma bolag i Region Kronoberg för läkare
Verksamma bolag i Region Kronoberg för sjuksköterskor
Ramavtalspriser och upphandlade bolag i Region Kronoberg

Bli medlem

Du behöver bli medlem och logga in för att se dessa dokument. Gå med i Sveriges största gemensamma community för stafettläkare och stafettsjuksköterskor idag! Som medlem får du tillgång till samtliga upphandlingsdokument, samtliga recensioner av bemanningsbolagen samt tillgång till våra events.
Lediga uppdrag i Region Kronoberg

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.