Upphandling läkare och sjuksköterska Region Kronoberg

Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Kronoberg.
Giltighetstider
Läkare: 19.11.01 – 20.11.01 med möjlighet till 3 förlängningar à 1 år. Förlängt till 23.11.01.
Sjuksköterskor: 20.02.01 – 21.01.31. Förlängt till 23.11.01
Prisjustering tidigast
Läkare: 23.11.01
Sjuksköterskor: 23.09.01
Övrig info
Vid avsaknad av avropssvar, d v s om behov ej kunnat tillsättas till det fasta priset i prisbilagan kan köparen begära förnyad konkurrensutsättning. Upphandlade bolag får då efter köparens begäran inkomma med prisuppgift i avropssvaret. Därefter görs sammanvägd bedömning av pris samt tilldelningsgrunder ovan. Max-pris vid förnyad konkurrensutsättning är 15 % påslag på aktuellt timpris i prisbilagan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du ett mail varje gång vi uppdaterar våra avtal.

Optimera ditt konsultande

Rimlig lön?

Använd miniräkaren på stafettkalkylatorn.se för att på ett överskådligt sätt räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.

Privat rådgivning

Vill du optimera dina förutsättningar att lyckas som konsult? Vi på Stafettforum erbjuder privat rådgivning till vårdpersonal som vill lyckas bättre som konsulter.

Konsultläkardagen 2023-10-07

Anmäl dig till Konsultläkardagen. Det är en utbildningsdag där vi föreläser om allt från bolagsbildande till hur man förhandlar upp sin lön med bemanningsbolagen.

Upphandlade bolag

Upphandlade bolag

För läkare

Logga Medcura

För sjuksköterskor

Upphandlingsdokument

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Rulla till toppen