Region Västra Götalands logga

Upphandling läkare och sjuksköterska Region Västra Götaland

Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Västra Götaland.
Giltighetstider
En ny upphandling har startats men överprövats. Detta är de aktuella avtalen för tillfället (2023.05.28) Läkare, sjuksköterskor: Den planerade avtalstiden är tre (3) månader från och med 2023.05.15. I det fall Avtal tecknas för upphandling RS 2023–01594 Vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor till VGR (Det överprövade avtalet) kommer detta avtal att avslutas med en (1) månads uppsägning. I det fall Avtal tecknas för upphandling RS 2022–03983 Samordnad upphandling av hyrpersonal inom Hälso-och sjukvård för Sveriges regioner (Det nya nationella avtalet) kommer detta avtal att avslutas med tre (3) månads uppsägning.
Prisjustering tidigast
Se ovan
Övrig info
Karens 12 månader.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du ett mail varje gång vi uppdaterar våra avtal.

Optimera ditt konsultande

Rimlig lön?

Använd miniräkaren på stafettkalkylatorn.se för att på ett överskådligt sätt räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.

Privat rådgivning

Vill du optimera dina förutsättningar att lyckas som konsult? Vi på Stafettforum erbjuder privat rådgivning till vårdpersonal som vill lyckas bättre som konsulter.

Konsultläkardagen 2023-10-07

Anmäl dig till Konsultläkardagen. Det är en utbildningsdag där vi föreläser om allt från bolagsbildande till hur man förhandlar upp sin lön med bemanningsbolagen.

Upphandlade bolag

Upphandlade bolag

För läkare

Logga Medcura

För sjuksköterskor

Upphandlingsdokument

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Rulla till toppen