Nedan följer villkoren för annonsering på Stafettforum (uppdaterat 2020-03-09)

Endast annonser som registrerats med en företagsmail kommer att godkännas. Gmail/hotmail och andra gratistjänster kommer inte att accepteras.

Varje annons får endast innehålla ett uppdrag på samma klinik såvida inte samma klinik behöver två eller fler vårdpersonal med samma kompetens. Det är således tillåtet att i en annons efterfråga två legitimerade sjuksköterskor till en akutmottagning, men det är inte tillåtet att efterfråga en legitimerad sjuksköterska och en specialistsjuksköterska i samma annons. Det är tillåtet att efterfråga olika kompetenser till samma uppdrag, t.ex. en tjänst på en akutmottagningen där det går bra med både legitimerad läkare, specialist i akutmedicin samt specialist i internmedicin.

En uppdragsannons får inte innehålla något annat än information för det aktuella uppdraget.

Det är inte tillåtet med länkar, e-postadresser eller telefonnummer i annonsens fritext.

Annonser som rör uppdrag som erbjuds som underleverantör till annat bolag är inte tillåtna.

Stafettforum förbehåller sig rätten att utan att behöva ange orsak, neka, ta ner redan upplagd annons och eller ändra innehållet i annonsen så de följer reglerna.

Det är annonsörens uppgift att inför varje annons kontrollera dessa regler då de kan komma att ändras med tiden.