HLR-kurser i samarbete med HLR-jouren

Sveriges regioner börjar successivt övergå till det nationella avtalet. Det innebär att vi kommer se skillnader i både ersättning och i de krav som ställs på konsulten. Ett av kraven är att konsulten behöver ha genomgått en godkänd HLR-utbildning under det senaste året. Stafettforum har i samarbete med HLR-jouren planerat för HLR-utbildningar för konsultande läkare och sjuksköterskor.  

Krav på HLR-kurs

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gått ut med att man inte kommer att acceptera konsulter som inte genomgått en godkänd HLR-utbildning det senaste året. Vilken HLR-utbildning som krävs beror på vilken arbetsplats konsulten ska arbeta på. Du kan boka HLR-kurs och läsa mer om de olika kraven här.

Boka HLR-kurs på din ort

I samarbete med utbildningsbolaget HLR-jouren har vi tagit fram HLR-kuser på olika nivåer på flertalet orter i Sverige. Det kommer hela tiden att läggas till både nya kursorter och nya kurstillfällen på befintliga orter.

Rulla till toppen