Region Västernorrlands logga

Upphandling läkare och sjuksköterska Region Västernorrland

Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Västernorrland.
Giltighetstider
2021.11.01 – 2023.10.31 med möjlighet till 2 st förlängningar à 1 år. Förläng 2023.11.01 – 2024.03.31
Prisjustering tidigast
Ansluter till nationella avtalet 2024.04.01
Övrig info
Karens 12 månader.
Uthyrd person ska ha minst två års klinisk yrkeserfarenhet till minst 75% tjänstgöring de senaste tre åren, inom den specialitet som aktuellt avrop avser. För specialistläkare krävs dessutom två års erfarenhet efter specialistgodkännande. För sjuksköterskor med en vidareutbildning eller påbyggnad gäller två års erfarenhet av den specialiteten.

Ersättningen reduceras med 15 % om:
• annan specialistkompetens än för uppdraget avropad specialitet erbjuds och accepteras
• ST-läkare inom avropad specialitet erbjuds och accepteras

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du ett mail varje gång vi uppdaterar våra avtal.

Optimera ditt konsultande

Rimlig lön?

Använd miniräkaren på stafettkalkylatorn.se för att på ett överskådligt sätt räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.

Privat rådgivning

Vill du optimera dina förutsättningar att lyckas som konsult? Vi på Stafettforum erbjuder privat rådgivning till vårdpersonal som vill lyckas bättre som konsulter.

Konsultläkardagen 2023-10-07

Anmäl dig till Konsultläkardagen. Det är en utbildningsdag där vi föreläser om allt från bolagsbildande till hur man förhandlar upp sin lön med bemanningsbolagen.

Upphandlade bolag

Upphandlade bolag

För läkare

Logga Medcura

För sjuksköterskor

Upphandlingsdokument

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Rulla till toppen