Ramavtal läkare och sjuksköterska Region Norrbotten

Region Norrbotten
Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Norrbotten.
Giltighetstider
21.11.01-22.10.31 med möjlighet till 2 st förlängningar à 1 år
Prisjustering tidigast

22.11.01

Övrig info

Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland har gjort en gemensam upphandling med samma villkor, ersättningar och upphandlade bolag.

Regionen kan göra avsteg från rangordning för att uppnå kontinuitet. Kontinuitet ska ses som att erbjuden person är känd av Regionen, eller att erbjuden person kan ta en stor del eller hela uppdraget.

Det råder 12 månaders karens.

Introduktionen genomförs på plats och pågår maximalt 4 timmar för läkare, 8 timmar för sjuksköterskor. Tidsåtgången bedöms av Regionen och för den tiden utgår ingen ersättning till bemanningsbolaget.

Ersättningen reduceras med 15 % om  1) annan specialistkompetens än för uppdraget avropad specialitet erbjuds och accepteras 2) ST-läkare inom avropad specialitet erbjuds och accepteras.

Räkna på din ersättning

På stafettkalkylatorn.se har vi gjort en enkel miniräknare för dig som konsultar för att du på ett överskådligt sätt ska kunna räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.
Verksamma bolag i Region Norrbotten för läkare
Verksamma bolag i Region Norrbotten för sjuksköterskor
Ramavtalspriser och upphandlade bolag i Region Norrbotten

Bli medlem

Du behöver bli medlem och logga in för att se dessa dokument. Gå med i Sveriges största gemensamma community för stafettläkare och stafettsjuksköterskor idag! Som medlem får du tillgång till samtliga upphandlingsdokument, samtliga recensioner av bemanningsbolagen samt tillgång till våra events.
Lediga uppdrag i Region Norrbotten

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.