Ramavtal läkare och sjuksköterska Region Kalmar

Region Kalmar
Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Kalmar.
Giltighetstider
Sjuksköterskeavtalen: 2020.06.01 – 2024.05.31.
Läkaravtalen för slutenvården: 2021-05-22 – 2023-05-21 med möjlighet till 2 st förlängningar à 1 år
Prisjustering tidigast

Sjuksköterskeavtalen: Fast pris för perioden fr.o.m. avtalets ikraftträdande t.o.m. 2021.12.31. Därefter har part rätt att justera priserna med första justeringen att gälla fr.o.m. 2022.01.01

Läkaravtalen för slutenvården: Första prisjusteringen är 2023-03-31. Justerade priser är fasta i 12 månader från föregående prisjustering. Bemanningsbolaget meddelas de justerade priserna 2 månader innan de träder i kraft.

Övrig info

Karens för läkare enligt det nya ramavtalet är 12 månader.

Delområde Primärvård blev överprövat och ny upphandling är på gång.

Räkna på din ersättning

På stafettkalkylatorn.se har vi gjort en enkel miniräknare för dig som konsultar för att du på ett överskådligt sätt ska kunna räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.
Verksamma bolag i Region Kalmar för läkare
Verksamma bolag i Region Kalmar för sjuksköterskor
Ramavtalspriser och upphandlade bolag i Region Kalmar

Bli medlem

Du behöver bli medlem och logga in för att se dessa dokument. Gå med i Sveriges största gemensamma community för stafettläkare och stafettsjuksköterskor idag! Som medlem får du tillgång till samtliga upphandlingsdokument, samtliga recensioner av bemanningsbolagen samt tillgång till våra events.
Lediga uppdrag i Region Kalmar

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.

Inga lediga uppdrag.