Region Kalmars logga

Upphandling läkare och sjuksköterska Region Kalmar

Här kan du ladda hem ramavtalet som tillkommit efter upphandling gällande stafettläkare och stafettsjuksköterskor i Region Kalmar.
Giltighetstider
Sjuksköterskeavtalen: 20.06.01 – 24.05.31 ingen förlängning
Läkaravtalen för område slutenvård: 2021-05-22 – 2023-05-21 med möjlighet till 2 st förlängningar à 1 år
Läkaravtalen för område psykiatri: 20.10.01 – 24.09.31 ingen förlängning
Läkaravtalen för område primärvård: 22.09.26 – 22.12.31 med möjlighet till 4 st förlängningar à 3 månader
Prisjustering tidigast
Sjuksköterskeavtalen: Nästa prisjustering 24.01.01
Läkaravtalen för område slutenvård: Nästa prisjustering 24.04.01
Läkaravtalen för område psykiatri: Nästa prisjustering 24.01.01
Läkaravtalen för område primärvård: Nästa prisjustering 24.02.01
Övrig info
Karens för samtliga delområden är 12 månader KOMPLETTERA MED UPPHANDLADE BOLAG FÖR DELOMRÅDE ALLMÄNMEDICIN

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du ett mail varje gång vi uppdaterar våra avtal.

Optimera ditt konsultande

Rimlig lön?

Använd miniräkaren på stafettkalkylatorn.se för att på ett överskådligt sätt räkna på din ersättning, oavsett om du får lön eller fakturerar.

Privat rådgivning

Vill du optimera dina förutsättningar att lyckas som konsult? Vi på Stafettforum erbjuder privat rådgivning till vårdpersonal som vill lyckas bättre som konsulter.

Konsultläkardagen 2023-10-07

Anmäl dig till Konsultläkardagen. Det är en utbildningsdag där vi föreläser om allt från bolagsbildande till hur man förhandlar upp sin lön med bemanningsbolagen.

Upphandlade bolag

Upphandlade bolag

För läkare

För sjuksköterskor

Logga Medcura

Upphandlingsdokument

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Du behöver logga in för att se upphandlingsdokumenten.

Rulla till toppen