Så gör du för att själv bli direktupphandlad av regionen

Går du i funderingar på att själv bli upphandlad? Här går vi igenom steg för steg allt du behöver veta för att få tillräckligt med kött på benen för att snart själv vara upphandlad.

Varför ha en direktupphandling med regionen?

Så du har bestämt dig för att gå upp en nivå i ditt konsultande. Du har ett eget företag och har jobbat genom olika bemanningsbolag men känner att det är dags att avancera. Nästa självklara steg är att få egna avtal – i bästa fall ett ramavtal och annars, ett avtal för direktupphandling. Det finns många fördelar med att bli direktupphandlad av en region. De mest självklara är:

  • Bli först att få det där attraktiva uppdraget – De upphandlade bolagen får mail direkt från regionens bemanningscentrum när ett uppdrag blir tillgängligt eller tillsatt. Konsultchefen behöver sedan maila ut uppdraget till eventuellt intresserade konsulter. Konsulterna tittar igenom sina scheman och säger vilka veckor de kan ta. Sedan ska det förhandlas ersättningen. Under tiden har du redan skickat din egen presentation och har norpat uppdraget från de andra.
  • Bättre ersättning – Du får hela ersättningen själv. Inget företag tar marginal på ersättningen för arbetet du själv har utfört. Du får alltså hela summan av de avtalspriser vi har lagt upp på hemsidan.

Vad är en upphandling egentligen?

Enligt lagen om offentlig upphandling är en region skyldig att göra en offentlig upphandling innan de gör ett inköp. Detta gäller oavsett om regionen köper in varor som t.ex. sjukvårdsmaterial eller konsulttjänster av läkare och sjuksköterskor.

Vem som helst med ett eget företag har rätt att delta i en upphandling. Inför varje upphandling har regionens upphandlare satt vissa krav som ska vara uppfyllda för att få delta i upphandlingen. Vi återkommer till dessa krav. De företag som vinner upphandlingen får ett ramavtal, dessa företag kallas ramavtalsleverantörer.

När regionen behöver en vikarie skickar de ut ett avrop tilll ramavtalsleverantörerna. Ett avrop är en förfrågan som skickas över e-post till ramavtalsleverantörerna som innehåller detaljer kring uppdraget. I vissa regioner finns det avtal med företag utanför ramavtalet, detta kallas för direktupphandlade företag. Ibland kan inte ramavtalsleverantörerna svara på ett avrop. Då vänder sig regionen med ett avrop till direktupphandlade företag. Som vårdkonsult med eget företag kan du, om du uppfyller kraven för ett ramavtal, själv delta i upphandlingen. Om du inte uppfyller kraven för ett ramavtal kan du bli direktupphandlad.

Vem kan delta i en upphandling?

Vem som helst! Du behöver inte ens vara vårdpersonal. Det är inte ovanligt att bemanningsbolagen inte ens har vårdpersonal i sitt styrande toppskikt eller bland uppdragsmäklarna.

Hur deltar jag i en upphandling?

Olika regioner använder olika plattformar för sina upphandlingar. En av dessa Är Visma Opic. Det är ungefär som Blocket.se fast för upphandlingar. Där listas annonserna som regionerna lägger ut inför sina upphandlingar. Vill man delta klickar man sig vidare till ett system vid namn Visma TendSign. I Visma TendSign finns dokumenten där regionen skriver villkoren för ramavtalet/direktupphandlingen och vilka krav de har på företag som vill delta i upphandlingen. Vidare kan företagen ställa frågor direkt till regionen om något i ramavtalet är oklart. 

En annan plattform för upphandlingar är E-avrop. Ett annat sätt är att höra av sig direkt till regionens upphandlingsenhet och be att få prata med den som ansvarar för direktupphandlingar och fråga denne om du kan få bli direktupphandlad. När det kommer till direktupphandling finns något som kallas för ett tröskelvärde. Om kostnaden för tjänsten understiger tröskelvärdet behöver regionen inte gå ut med en offentlig annons om direktupphandling. Tröskelvärdet för vårdtjänster är för närvarande 615 312 kr. Vissa regioner kommer att svara att de inte direktupphandlar och andra regioner kommer be dig skicka in dina uppgifter och vips så är du upphandlad. För att komma till upphandlingsenheten är den enklaste metoden att gå till regionens hemsida och hitta numret till växeln och börja där.

Vad krävs för att delta i en upphandling?

Normalt sett har regionen en hel del krav på företag som vill ha ramavtal. Kom ihåg att regionen är mycket fyrkantig när det kommer till sina krav och hur de redovisas. Tänk fyrkantigt och dubbel- och trippelkolla allting innan du skickar in ditt anbud eller komplettering. Nedan följer ett par exempel på olika krav som brukar finns i avtalsvillkoren.

  • Miljöpolicy – Som företag behöver du ha en miljöpolicy. Detta behöver inte vara ett dokument på 20 sidor skrivet av miljökonsulter. Det enklaste sättet att skriva ett dokument för en miljöpolicy är att återanvända någon annans arbete. Många företag har sin miljöpolicy publikt tillgänglig på nätet.
  • Policy för arbetsmiljö – Se punkt miljöpolicy.
  • Policy för kvalitetsarbete – Se punkt miljöpolicy.
  • Omsättning – Vissa upphandlingar innehåller krav att företaget ska ha haft en omsättning på X tusen/miljoner kronor under perioden Y. Detta gör det svårt för enmansföretag att vara med i upphandlingen.
  • Tidigare erfarenhet – För att få delta i t.ex. upphandling av läkare behöver företaget eller en nyckelperson i företaget ha en viss erfarenhet av liknande verksamhet från tidigare. Denna erfarenhet brukar redovisas i antalet timmar uthyrning av liknande personal har skett. Om du är läkare och har hyrt ut dig själv i ditt eget företag och kommer upp till gränsen för antalet uthyrda timmar så kommer det att godkännas.
  • Företagets kreditvärdighet – Regionen kommer att göra en kreditupplysning och det krävs en viss nivå för att få ramavtal.

Jag har en fråga, vart vänder jag mig?

Facebook och LinkedIn finns grupper för entreprenörer. Vi har grupper för läkare på Facebook och Linked och grupper även för sjuksköterskor på Facebook och LinkedIn. Stort lycka till och glöm inte att sprida informationen och hjälp dina kollegor. Om du tycker att något saknas i detta inlägg kan du lämna en kommentar i kommentatorsfältet nedan.

Lycka till!

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen