Stafettforum.se ställer frågor till Vårdförbundet

Stafettforum.se har samlat in frågor från konsultande sjuksköterskor

Vi på Stafettforum.se har inte bara medlemmar på vår egen sida utan driver även sociala kanaler för konsultande läkare och sjuksköterskor på Facebook och LinkedIn (du hittar dessa längst ner i detta inlägg). Vi har i våra egna och andra kanaler för konsultande sjuksköterskor stött på en del frågor om vad sjuksköterskefacket gör för de medlemmar som konsultar. Nedan har vi listat frågor från konsulter och de svar vi har fått från vårdförbundet. Nedan är frågorna exakt så som de ställdes och svaret är exakt som det förmedlades från vårdförbundets kommunikationschef Anna-kari Modin.

 

Fråga 1. Kan Vårdförbundet skydda oss vid sjukskrivningar? Hör om många som får problem med Försäkringskassan relaterat till anställningsformen.

Anställningar i bemanningsbranschen ser mycket olika ut. Den som ingår en anställning eller uppdragsavtal och som är medlem i Vårdförbundet kan ringa Vårdförbundet Direkt och få hjälp med att analysera avtalet så att det är rimligt utformat och om det behövs få förslag till hur villkoren kan förtydligas. Det är viktigt att man gör det innan man skriver på!
Vårdförbundet är inte part gentemot Försäkringskassan och bistår inte medlemmar i tvisteärenden med Försäkringskassa. Vårdförbundet har en mycket bra medlemsförmån genom den juristförsäkring som endast medlem i förbundet kan teckna. Det kostar 30 kr per månad. I denna ingår 15 timmars juridisk rådgivning per år. Den gäller bland annat ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning. Vi försöker alltid att bistå och hjälpa medlemmar i frågor som vi har möjlighet till. Bedömning görs vid varje enskilt fall vad som är framkomligt eller inte. Men generellt gäller att vi inte biträder i tvister med Försäkringskassan.

 

Fråga nr 2: Kan vårdförbundet visa på riktlinjer för avbokat uppdrag och ex rätten att stämpla arbetslös om man är med i A-kassan?

Som medlem kan vi rekommendera dig vad du kan komma behöva för underlag i en dialog med A-kassen. Men det är A-kassan som avgör eftersom de är fristående organisation från oss som förbund. Reglerna gällande a-kassa och arbete i bemanningsföretag förändrades för några år sedan och det är nu lättare att få a-kassa vid arbete i bemanningsföretag. Vårdförbundet samarbetar med Akademikernas a-kassa (AEA).

 

Fråga nr 3: Redovisa för juridisk hjälp vid behov för bemannings sköterskor.

Alla medlemmar i Vårdförbundet har tillgång till vår medlemsservice Vårdförbundet Direkt som ger rådgivning gällande lagar och avtal. Medlemmar får också förhandlingshjälp i ärenden som rör yrket och rättigheter i arbetslivet. Det finns också rättshjälp kring anställningsfrågor som bedöms som särskilt svåra. Rätt till hjälp i särskilt svåra fall sker efter prövning i Vårdförbundets styrelse.

 

Fråga nr 4: Redovisa vilka frågor man driver just nu avseende bemannings sköterskor arbetsvillkor.

Vi driver utveckling av villkoren inom bemanningsbranschen och för att alla företag ska teckna kollektivavtal. Vi jobbar också för att göra det möjligt för de som är anställda i bemanningsbranschen ska kunna organisera sig och välja förtroendevald och på så sätt öka sitt inflytande så att problem och svårigheter kan lösa sig så snabbt och nära det enskilda företaget som möjligt. Det arbetet omfattar bemanningsbranschen, och alla andra sektorer inom vården. Vi verkar också för att teckna kollektivavtal som leder till hälsosamma arbetstider, löneutveckling, rättvisa villkor så att våra medlemsgruppers yrkesskicklighet blir synlig. För den som är anställd i ett företag som har kollektivavtal så beräknas värdet av kollektivavtalet till ca 80 000 kr/år.

 

Fråga nr 5: Hur ser de (Vårdförbundet) på bemanningssköterska hört mycket negativt om deras inställning för det, vad gör de för oss, hur motiverar de oss att fortsätta med facket

”Vårdförbundet har tusentals medlemmar som arbetar för privata vårdföretag och bemanningsföretag inom vårdsektorn. Anställda inom bemanningsföretag är en mycket viktig grupp inom vården och som Vårdförbundet är stolta att kunna företräda! Här kan du läsa om hur vår ordförande skrev om hur vi hjälper bemanningsmedlemmar med ärenden gentemot arbetsgivare. Det är ett exempel från Skåne som hon nämnde när vi summerade förra året: https://www.vardforbundet.se/arsberattelse-2018/ett-ar-av-vinster-for-vardens-hjaltar/.
Alla som arbetar tjänar på att vara med i facket, också den som arbetar i bamanningsföretag Tillsammans skapa vi mesta möjliga förhandlingskraft gentemot arbetsgivaren. Just nu går det väldigt bra för många bemanningsföretag, men det finns inget som säger att det kommer att fortsätta så – och enskilda företag/arbetsgivare kan komma att agera på sätt som kräver att du som medlem behöver ta facklig hjälp med kvalificerad rådgivning och stöd från oss.
I den offentliga debatten i media har vi som förbund oftast lyft bemanningsföretagen som goda arbetsgivare som erbjuder bättre arbetsvillkor (tex högre lön och mer egenkontroll över arbetsschemat) än vad exempelvis regioner och kommuner gör. Vår hållning i debattartiklar och intervjuer är att det är bra att bemanningsföretagen finns, de behövs både som alternativa arbetsgivare för våra medlemmar och givetvis: för att klara bemanningen i vården när det är extra ansträngt. Som vi skrev i den här debattartikeln och i många andra: https://www.vardforbundet.se/press/debattartiklar/stockholms-lans-landsting-maste-varda-sin-personal/: ”Vårdförbundet vill understryka att vi inte är emot bemanningsföretag inom vården. Många av våra medlemmar arbetar för bemanningsföretag och det är bra att dessa företag finns, för att täcka upp vid bemanningstoppar och tillfällig frånvaro med mera. Det kan dock aldrig vara ett recept för att lösa grundbemanningen inom vården.”
Så, i den bredaste debatten/opinionsbildningen från vår sida har vi oftast berättat om varför bemanningsföretagen lyckas bättre med att locka attraktiv personal, än arbetsgivarna i den offentligt finansierade vården, som inte lyckas rekrytera tillräckligt många. Och vi har ibland ställt kostnaderna för bemanningsföretag/inhyrning mot de uteblivna satsningarna på den ordinarie personalens löner, men då alltid med medskicket att vi inte är emot bemanningsföretag och att vi har många medlemmar som arbetar där – udden är riktad mot arbetsgivaren som hyr in personalen för dyra pengar istället för att lönesatsa på den ordinarie personalen, udden är inte alls mot de bemanningsanställda.
Detta betyder inte att vi inte kan komma att tydligare ifrågasätta specifika bemanningsföretag en annan gång om det finns anledning eller om hela sektorn/gruppen av företag uppvisar ett mönster av dåligt arbetsgivarskap. Och det viktiga är ju inte vad vi tror att vi kommunicerat, utan vad ni medlemmar faktiskt uppfattat! Så därför vore intressant att höra vad din bild är, om det är någon specifik fråga eller problem som förekommer inom bemanningsföretagen som vi bör lyfta? Eller något positivt, såklart. Det är värdefull input för oss i vårt fortsatta arbete.

Slutord från oss på Stafettforum.se

Vi på Stafettforum.se tillhandahåller uppgifter om vad regionernas / kommunernas avtal ger för ersättning till bemanningsbolagen för läkare och sjuksköterskor. Ett tips är att ha för vana att alltid titta in hit innan du accepterar en ersättning då vi kontinuerligt uppdaterar våra uppgifter. Du är också välkommen att gå med i våra sociala kanaler för läkare och sjuksköterskor på Facebook “Stafettläkare / Hyrläkare – ett alternativt sätt att jobba” alternativt “Vi Hyrsköterskor / Bemanningssköterskor – ett alternativt sätt att jobba” Grupper som modereras flitigt och inte tillåter insläpp från bemanningsbolag.
Vi har också grupper på LinkedIn “Vi Hyrsköterskor / Bemanningssköterskor / Stafettsjuksköterskor – ett alternativt sätt att jobba” alternativt “Vi Stafettläkare / Hyrläkare – ett alternativt sätt att jobba“.
Det kommer att hända mycket nya saker här på Stafettforum.se under 2020! Vi har bland annat en nätverksträff för konsultande läkare i slutet på månaden och en för sjuksköterskor är under planeringsstadiet. Varmt välkommen att gå med i Sveriges största gemensamma community för konsultande vårdpersonal. Trevlig läsning och stort lyckat till med konsultandet!
Med vänliga hälsningar,

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen